Normatives per la roba de treball d' alta visibilitat

A l'octubre de 2013 es va implantar la nova normativa EN ISO 20471, una versió revisada de l'anterior norma EN 471 per a equips de protecció individual (EPI) d'alta visibilitat.

A més dels treballadors que treballin amb els equips de protecció individual, la normativa pretén protegir totes les persones, ja sigui en temps d'oci o de treball. La norma només s'aplica en situacions on el risc, de no ser vist, és alt, per la qual cosa s'inclouen situacions on hi hagi operadors de vehicles o altres equips mecanitzats, en condicions de llum diürna o amb il·luminació de fars en la foscor.
Amb aquesta nova norma, la classificació de la roba de treball d'alta visibilitat es divideix en tres grups de menor a major protecció:

CLASSE 1: 

Nivell baix de protecció

Pols i pantalons combinats.

Material fluorescent 0,14 m2 / material retrorreflectant 0,10 m2 / Rendiment combinat de materials 0.2 m2.

CLASSE 2: 

Nivell intermitg de protecció

Armilles, micos, pols i pantalons.

Material fluorescent 0,5 m2 / material retrorreflectant 0,13 m2.

CLASSE 3: Màxim nivell de protecció

Abrics, jaquetes amb mànigues, granotes de treball i conjunts de dues peces.

Material fluorescent 0,8 m2 / material retrorreflectante 0,2 m2

Pel que fa al vestuari de treball Classe 3, ha de portar obligatòriament mànigues o cames. D'altra banda, dues peces de vestuari de treball de Classe 2 es poden certificar conjuntament i crear un conjunt de Classe 3 en utilitzar les dues peces al mateix temps.

CÓM AFECTA AQUESTA CLASSIFICACIÓ AL DISSENY DE LA ROBA DE TREBALL?

Aquesta nova classificació augmenta la seguretat de l'individu a través de l'augment de reflectant a la peça i suposa diversos canvis en el disseny de la roba de treball:

Les cintes reflectants han de tenir un mínim de 50 mm d'ample i han d'estar presents en cos, tors i cames.

En el cas de les armilles, ja no poden certificar-se com Classe 3 i els tirants queden exclosos de la norma.

Una de les novetats a destacar es troba a les mànigues. Si la màniga bloqueja la visió d'una banda horitzontal en el tors, llavors la màniga ha de portar una banda retrorreflectant en tot el seu contorn.

La norma preveu un espai reservat per a l'ús dels logos, ja que no han de comprometre la visibilitat de la roba de treball.

A partir d'aquesta normativa i els canvis de disseny en les peces, els usuaris hauran de seleccionar la classe de protecció necessària en funció de l'avaluació dels riscos laborals del lloc de treball.