POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Tota devolució de producte s'ha de fer prèvia acceptació de Constantia Labor, S.L., sense el consentiment de Constantia Labor, S.L. no és possible tornar cap producte.

PRODUCTES EN STOCK

En cas que el material adquirit a l'hora de realitzar la comanda estigués en estoc aquest es podrà retornar a Constantia Labor, S.L. corrent les despeses de devolució a càrrec del client o lliurant aquest mateix els productes personalment a la nostra botiga física

El comprador disposa d'un termini màxim de catorze dies naturals per a realitzar la devolució, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

Quant arribi la mercaderia retornada al nostre magatzem aquest serà avaluada per comprovar que es troba en bones condicions i en el seu embolcall original i en cas que sigui així es procedirà al corresponent abonament per part de Constantia Labor, SL. El procés de tramitació de la devolució i reemborsament trigarà de 15 a 21 dies.

PRODUCTES FORA D'ESTOC

En el cas de productes que en el moment de realitzar la comanda no estiguessin en estoc aquests no es podran tornar sota cap concepte llevat de defectes de fabricació.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant Constantia Labor, S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

Constantia Labor, S.L. assumirà el cost de la devolució i restituirà el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

RECLAMACIONS

El client pot fer reclamacions dirigint-se per escrit a CONSTANTIA TASCA, S.L. Longitudinal 6 Nombre 96 08040 Barcelona, ​​o bé per correu electrònic a l'adreça constantia@constantiagrup.com

ANUL·LACIÓ DE COMANDES

Si el client vol anul·lar una comanda de productes en estoc, que encara no hagi estat enviat, l'anul·lació serà possible però en la devolució del pagament se li descomptarà un 15% de l'import pagat inicialment en concepte de despeses de gestió i comissions bancàries de les transaccions, en cas que el producte no estigués en estoc no s'acceptaran anul·lacions una vegada realitzada la compra.