CONDICIONS DE COMPRA

Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són amb impostos sempre que en la configuració inicial tinguis seleccionat com a país d'enviament algun dels països de la Unió Europea i sense impostos a la resta. A Espanya en el cas de Canàries, Ceuta o Melilla, si l'usuari està identificat apareixen els preus també sense impostos. Això es deu al fet que els impostos aplicables varien segons el país des del qual s'efectuï la compra.

En relació a l'Impost sobre el Valor Afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la Unió Europea on és d'aplicació aquest impost. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països de la Unió Europea exceptuant Espanya i que estiguin donats d'alta com a operador intracomunitari. En la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, no obstant, els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d'aquests territoris estan exemptes del pagament de l'IVA (totes les despeses del despatx de duanes i els impostos d'importació no estan inclosos en el preu de l'article ni en el de l'enviament, i ha de pagar en destinació pel receptor de la mercaderia).

Els preus exposats a constantiagrup.com podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

 

Productes en Oferta

Tots els productes que constantiagrup.com promocioni a un preu especial es mostraran al web amb la següent informació: preu d'oferta, preu habitual, percentatge de descompte i data de finalització de l'oferta o promoció. Aquestes ofertes estaran disponibles fins a la data indicada, excepte fi d'existències, en aquest cas el producte desapareixerà automàticament del web.

Qualsevol pack és considerat com una promoció especial i no està subjecte a cap altre descompte.

Garantia

CONSTANTIA LABOR, S.L. ofereix als seus clients la garantia legal de 2 anys per a articles nous, addicionalment els clients de CONSTANTIA es beneficien de la garantia comercial donada pels diferents fabricants de cadascun dels articles, en els casos que la mateixa sigui per un període superior.

Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal del mateix, no s'inclouen en aquesta garantia.

Les minves en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció dels mateixos, també estan excloses de la cobertura d'aquesta garantia.